Egyesületünk a 2022-2023 tanévben a következő iskolai tevékenységeket támogatta 

Kirándulás a Vörös-szakadékhoz (1000 lej)

A Vörös-szakadék, melyet Erdély Grand Canyonjaként is emlegetnek, gazdagítja Erdély természeti kincseinek sorát. A szakadékot a talajerózió formálta, anyaga vörös agyag, szürke, vörös és porhanyós fehér homokkő, vörös és téglaszín márga, és fehér márgás mészkő. 

A Vörös-szakadék Szászsebes városától 3 kilométerre, a Székásmenti-dombság nyugati szélén található. A 800 méter széles, 80-100 méter magas szakadék egy 10 hektáros területen fekszik, 300–425 méteres tengerszint feletti magasságban. A területet 1950-ben geológiai természetvédelmi területté nyilvánították. A sziklaalakzatokat szokatlan formájú oszlopok és tornyok tarkítják, a rázúduló esővíz “üvöltő hangot ad”, ahogy végigszalad a formákon. Egy 25, egy 21 és egy 11 méter hosszú barlang nyílik belőle. Naplemente idején a Vörös-szakadék látványa még különlegesebb, hiszen a napfény érdekes árnyalatokat varázsol az amúgy is káprázatos vörös sziklák színéből. Védett növényei a csikófark, a fekete fodorka, a gyászoló imola, a kései szegfű, a piros madárbirs és a sugaras fejvirág.

A tevékenység célja az volt, hogy a gyerekek ismerjék meg Fehér megye természetvédelmi területeit. Részt vettek a X A és XII A osztályok .

Szervezők: László Enikő biológia szakos és Nagy Egon magyar szakos tanárok

A kollégiumban működő iskolaközi logopédiai rendelő számára szakanyag beszerzése (500 lej)

Jelen pályázati támogatásból felmérő szakanyag és fejlesztő szaknyomtatványok beszerzése a cél a különböző kiejtési, kommunikációs valamint tanulási zavarok fejlesztése céljából. Ezáltal nő a rendelő hatékonysága, ami értékesebbé teszi a szolgáltatás által a tanintézményt, mely fontos lehet iskolaválasztás szempontjából is, ugyanakkor a korrekciós tevékenysége által még jelentősebben hozzájárul a diákok fejlesztéséhez és teljesítményének növeléséhez.

 
Szervező: Krecsák-Szöllősi Katalin logopédus
Egyesületünk a 2019-2020 tanévben a következő iskolai tevékenységeket támogatta 

Robotepítő szakkör beindítása (8220 lej)


"Zrí­nyi Ilona" matematikaverseny (700 lej)


"Aranytoll" meseíró verseny (200 lej)


2019.november 29-30-án rendezték meg Nagyváradon a 16.  országos "Aranytoll" meseíró versenyt. A verseny a IV. osztályos korcsoportnak szól.  A gyerekek 10 szót kapnak, ezeket bele kell szõjék az általuk ktalált mesébe és õk maguk is szereplõi kell legyenek a mesének. Fehér megyét Zsakó Zita képviselte, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium IV. osztályos tanulója. A versenyen 31 gyerek vett részt, köztük Magyarországiak is. Zita nagyon ügyesen teljesített, dícséretben részesült.

Zsako Zita Aranytoll


Egyesületünk a 2018-2019 tanévben a következő iskolai tevékenységeket támogatta 

"Zrí­nyi Ilona" matematikaverseny (400 lej)

Már hagyománnyá vált, hogy részt veszünk a Zrí­nyi Ilona/Gordius matematikaversenyen amelyet Kolozsváron tartanak a mi régiónkban. Az idén  iskolánk 5.-12. osztályaiból 48-an versenyeztek, a diákokat pedig 5 tanár kí­sérte el. A verseny február 15.-én zajlott a Báthory István Lí­ceumban. A feladatsorok , melyeket a gyerekek megoldottak rácsteszt jellegűek. Minden évfolyamról dí­jazzák a legjobb 10 diákot. Idén a Bethlen Gábor Kollégiumból 3 tanuló kapott meghí­vást a dí­jkiosztó ünnepségre. A 6. osztályos Gábor Farkas Ferenc, a 7. osztályos Tövisi Tí­mea Beatrix és a 10. osztályos Császár Mózes. A résztvevő  diákokat  Szabó Erzsébet , Turzai Ildikó és László László tanárok készí­tették fel. A verseny után a diákok tanáraik kí­séretében egy Főtéri sétát tettek, megnézve a Mátyás szoborcsoportot, és a Bolyai szülőházat.

Köszönjük a Kolozsvárra utazás költségéhez való hozzájárulását a Két Fűzfa Egyesületnek!

Szervezők: Turzai Ildikó, Szabó Erzsébet, László László


Turisztikai osztály szakmai vetélkedője Nagybányán (500 lej)

A nagybányai "RIVULUS DOMINARUM TINERET" gyakorló cégek versenye, immár XII. alkalommal került megszervezésre. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, XII. C osztály diákjai, Szilágyi Réka tanárnő irányí­tásával, második alkalommal vettek részt ezen a versenyen, az F.E. REGIONAL-TRAVEL S.R.L, gyakorló cég képviseletében. Idén 152 virtuális cég versenyzett, ezek közül a nagyenyedi csapat dicséretet ért el. Ahogyan a diákok is mondják, számukra nagyon pozití­v élmény volt, mert más cégek tevékenységét is megismerték és barátságok is kialakultak.

Köszönjük a támogatást!
Szervező: Szilágyi Réka tanárnő

Turisztika verseny 2018

Egyesületünk a 2017-2018 tanévben a következő iskolai tevékenységeket támogatta 

A turisztikai szakosztály ételreceptjeinek kinyomtatása (220 lej)
Receptek

Zrí­nyi Ilona Matematikaverseny (400 lej)

2018 február 16.-án a Bethlen Gábor Kollégium 50 diákja  vett részt Kolozsváron  a Mategye Alapí­tvány által szervezett Zrí­nyi Ilona/Gordius Matematikaversenyen. Szép eredményeket értek el Gábor Farkas Ferenc és Cioloca András 5. osztályos gyerekek, Venter Tí­mea Ágnes a 6.-ból, Császár Mózes a 9.A-ból, Cucuteanu Marius, Vincze Róbert és Csegezi Balázs Csongor a 11.A-ból. Az eredmények a diákok és felkészí­tő tanáraik kitartó munkáját bizonyí­tják. Habár az idei versenyről nem sikerült dí­jat hozni, a népes részvétel a gyerekek matematika iránti érdeklődését igazolja. 

Köszönjük a Két Fűzfa Egyesület anyagi támogatását, amellyel hozzájárult a versenyre való utazás költségeihez.

Szervező: Turzai Ildikó tanárnő

Zrinyi Ilona 2018


Turisztikai osztály szakmai vetélkedője Nagybányán (500 lej)

Idén 11. alkalommal szervezték meg Nagybányán a szakosztályok által működtetett virtuális cégek számára a kiállí­tást és vetélkedőt A verseny során a diákok által kitalált fiktí­v céget működtetik és kiállí­tási standot szerveznek maguknak. A verseny egyszerre fejleszti a kreativitást és a vállalkozó szellemet. Az adás-vétel, a számlák kitöltése, áru szállí­tása megidézi a valós üzleti környezetet, és ezáltal a diákok fejlődhetnek, egymástól tanulhatnak. Idén 74 csapat versenyzett, és az enyedi csapat harmadik helyet ért el. Gratulálunk nekik!
A Két Fűzfa Egyesület a diákok szállásköltségeit támogatta.

Szervező: Szilágyi Réka tanárnő

kep
Egyesületünk a 2016-2017 tanévben a következő iskolai tevékenységeket támogatta
(összesen 800 lejjel)

"Az ezerarcú természet csodái", játszóház I-IV. osztályosoknak természetismereti tevékenységekkel.

Macalik Kunigunda, a játszóház megálmodója és vezetője biológus, a BBTE oktatója. Tí­z éve vezet foglalkozásokat, igény szerint ellátogat iskolákba, táborokba természetismereti tevékenységeket tartani. Ezen foglalkozások megerősí­tették abban, hogy igény van egy állandó természetismereti témákkal foglalkozó játszóházra. Az erre való igényt kielégí­tendő, egy folyamatosan bőví­thető játszóházat állí­tott össze. A játszóház egy természetismereti kellék- és játéktár. Kitűnő lehetőséget biztosí­t bármilyen korú, a természetet szerető és vele ismerkedni vágyó résztvevőnek, játékos módon, ilyen témájú ismeretekre szert tenni. Cél felkelteni az érdeklődést a természet iránt és természetet tisztelő, a természetben látó szemmel, halló füllel, szagló orral és tapintó-simogató kézzel felfedezőutat tevő személyeket nevelni.

A jelenlegi kelléktár lehetőséget nyújt a rovarvilággal, madarakkal, fákkal, termésekkel, magokkal, aromás növényekkel való ismerkedésre. A kincses ládikók sok izgalmas természeti kincset rejtenek. A találós kérdéses tevékenységek során is sok új ismeretet lehet szerezni. A "Ki kicsoda" játékos tevékenység célja pedig a sok élőlény megismerése mellett a magyar nyelv leleményességeivel való ismerkedés is.

Szervező: Dr. László Enikő tanárnő

A termeszet ezer arca


"Herman Otto 
Vándortanösvény",
oktatási csomag bemutatása IX, X, XI természettudomány osztályok tanulóinak.

Meghí­vott előadó és a tanösvény bemutatója Dr. Vásárhelyi Tamás biológus kutató és 
biológiatanár. A Magyar természettudományi Múzeumban muzeológiai és múzeumpedagógiai munkát végez, az ELTE TTK-n ill. a PPK-n oktat. A tanösvények lényege: interaktí­v tanulási elemek (játékon alapuló, illetve felfedezéses tanulási elemeket tartalmazó tárgymásolatok, játékok, feladatok, kirakók, kézműves és egyéb foglalkozások, vizsgálatoknak, szerepjátékoknak a kellékei) lesznek konstruktivista tanulási környezetben elhelyezve. Az a cél, hogy a tanuló, kezdjen el tevékenykedni. A feladatok egy része kilép az iskola falai közül, és a természetben is elvégezhető kí­sérletekben, tevékenykedésekben folytatódhat. Mivel a tevékenységek nem köthetők egy tantárgyhoz.

Igaz rá az "interaktí­v polihisztor játszóház" jelző.Mind ezek a tevékenységek Herman Ottó kiváló emberi tulajdonságainak, képességeinek,illetve tudományterületeinek felelnek meg. A természettudós és madarász, a figyelmes rajzoló, a néprajzos, hagyományőrző, polihisztor, és független gondolkodó példájával a gyermekeket arra buzdí­tjuk, hogy gyakorolják ezen képességek, illetve tulajdonságok megszerzését, leljék örömüket a természet megismerésében, értő védelmében.

Szervező: Dr. László Enikő tanárnő

https://www.youtube.com/watch?v=6Ab_h9aDCPU&feature=youtu.be


 "Zrí­nyi Ilona" matematika verseny40 diák és 5 kí­sérő tanár utazási költéségének részbeni támogatása.

A verseny Kolozsváron kerül megrendezésre, minden év februárjában. Iskolánk diákjai több éve lelkesen beneveznek, és részt vesznek ezen a megmérettetésen.

Szervező: Szabó Erzsébet és Turzai Ildiko tanárnők