Egyesületünk a 2022-2023 tanévben a következő iskolai tevékenységeket támogatta 

Színházpedagógiai projekt (1000 lej)

A tanév utolsó heteiben a Bethlen Gábor Kollégium 5-8. osztályos diákjai is bekapcsolódtak abba a színházi nevelési programba, amelyet a Kolozsvári Állami Magyar Színház biztosít színházlátogatói számára. Az ESziK vagy isszák? néven ismert színházpedagógiai program a műsoron lévő előadásokhoz tematikus felkészítő és feldolgozó csoportfoglalkozásokat kínál, amelyekben a diákok újra egymásra, és az önismereti szerepjátékok által magukra találhatnak. Játékos módon őket érintő komoly témákkal dolgozhatnak. Az általános iskolás diákjaink Joseph Stein - Jerry Bock - Sheldon Harnick Hegedűs a háztetőn című musicaljét nézték meg a színházban, az ezt megelőző és követő drámatevékenységeken pedig a szokásaink és a kommunikációs nehézségeink témakörök által közelítettek a darabhoz, egymáshoz és önmagukhoz. 

A tevékenység időpontja:

-          Felkészítő drámapedagógiai foglalkozás: 2023. május 24.

-          Színházlátogatás – a musical megtekintése:2023.  május 31.

-          Feldolgozó drámapedagógiai foglalkozás: 2023. június 9. 

A színházpedagógiai programban 45 általános iskolás diák és 5 pedagógus vett részt. 

A projekt összköltsége 4.300 román lej (RON), amely a kolozsvári színházba való elutazás és a színházpedagógiai projektben való részvétel költségét jelenti.  A projekt megvalósítását a Két Fűzfa Egyesület támogatta 1.000 román lejjel (RON).

Köszönjük a véndiákok által alapított és fenntartott egyesület anyagi támogatását, mellyel a program megvalósulását tették lehetővé, könnyebbé. Ugyanakkor köszönettel tartozunk Kocsis Tünde színházpedagógusnak a szakmai irányításért és a hasznos drámapedagógiai tevékenységekért. 

A projekt megszervezője és irányítója: Fodor Brigitta  magyar szakos tanárSzinhazpedagogia 2023


Örökségünk őrei (600 lej)
 

A Bethlen Gábor Kollégium IX. osztályos, reál szakos diákjai vagyunk. Év elején, 6-on  beneveztünk az Örökségünk őrei nevű versenybe, mint A Magyarlapádi Templom Testőrei, mivel a magyarlapádi református templomot fogadtuk örökbe. Volt fogalmunk róla, hogy milyen versenyről van szó, mivel az oszink is mesélt és mi is utánanéztünk, de azért szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy meglepett minket mennyire összetett és változatos feladataink  voltak. Kellett egy eseményt szervezzünk legelső feladatként, de volt olyan hogy egy zenét kellett írjunk és hozzá videoklipet vagy rövidebb videókat. Ezek mellett különböző cikkekben jelenünk meg vagy éppenséggel szerepeltünk rádióban is és TV-ben is. Különböző esteket is rendeztünk, mindezeket a templomunk népszerűsítésének és megismertetésének érdekében. Megnyertük a megyei döntőt és utána a regionális döntőt is, amire már egy körülbrlül 10 perces színdarab kellett, ami magába foglalta a templomunk múltját, jelenét és jövőjét. E mellett pedig kellett egy tevékenységnapló ami magába foglalta az addigi munkánkat.   

Nem volt sok időnk az ünneplésre, mivel aztán teljes gőzzel a döntőre akartunk koncentrálni, ami úgy látszik sikerült is, mivel megnyertük az Örökségünk őrei országos szakaszát is! Annyira hihetetlen érzés és élmény volt hogy azt nehéz leírni. Bebizonyosodott hogy igenis megéri ezt csinálni és csinálni is kell mert ha mi nem vigyázunk és nem óvjuk örökségünket akkor más biztos, hogy nem fogja.

Szervező: Galambfalvi Angyalka - tanár


Oroksegunk Orei 2023


Kórus kirándulás-turné (500 lej)
 

A Bethlen Gábor Kollégium vegyeskara 2023.március 20-24 között kórusturnén vett részt. Felléptek Kibéden, Szovátán, Gyergyóújfaluban, Ditróban, majd a Gyímesekben 3 helyen is. Tartalmas kirándulás volt, melyben a színvonalas kórusművek mellett iskolabemutatót is tartottunk, biztatva a diákokat, hogy érdemes a 400 éves Bethlen Gábor Kollégiumban tanulni.

Korus turne 2023  

Köszönjük a támogatást! 

Bartha Melinda Ildikó, tanár, a kirándulás szervezője
Kirándulás a Vörös-szakadékhoz (1000 lej)

A Vörös-szakadék, melyet Erdély Grand Canyonjaként is emlegetnek, gazdagítja Erdély természeti kincseinek sorát. A szakadékot a talajerózió formálta, anyaga vörös agyag, szürke, vörös és porhanyós fehér homokkő, vörös és téglaszín márga, és fehér márgás mészkő. 

A Vörös-szakadék Szászsebes városától 3 kilométerre, a Székásmenti-dombság nyugati szélén található. A 800 méter széles, 80-100 méter magas szakadék egy 10 hektáros területen fekszik, 300–425 méteres tengerszint feletti magasságban. A területet 1950-ben geológiai természetvédelmi területté nyilvánították. A sziklaalakzatokat szokatlan formájú oszlopok és tornyok tarkítják, a rázúduló esővíz “üvöltő hangot ad”, ahogy végigszalad a formákon. Egy 25, egy 21 és egy 11 méter hosszú barlang nyílik belőle. Naplemente idején a Vörös-szakadék látványa még különlegesebb, hiszen a napfény érdekes árnyalatokat varázsol az amúgy is káprázatos vörös sziklák színéből. Védett növényei a csikófark, a fekete fodorka, a gyászoló imola, a kései szegfű, a piros madárbirs és a sugaras fejvirág.

A tevékenység célja az volt, hogy a gyerekek ismerjék meg Fehér megye természetvédelmi területeit. Részt vettek a X A és XII A osztályok .

Szervezők: László Enikő biológia szakos és Nagy Egon magyar szakos tanárok

A kollégiumban működő iskolaközi logopédiai rendelő számára szakanyag beszerzése (500 lej)

Jelen pályázati támogatásból felmérő szakanyag és fejlesztő szaknyomtatványok beszerzése a cél a különböző kiejtési, kommunikációs valamint tanulási zavarok fejlesztése céljából. Ezáltal nő a rendelő hatékonysága, ami értékesebbé teszi a szolgáltatás által a tanintézményt, mely fontos lehet iskolaválasztás szempontjából is, ugyanakkor a korrekciós tevékenysége által még jelentősebben hozzájárul a diákok fejlesztéséhez és teljesítményének növeléséhez.

 
Szervező: Krecsák-Szöllősi Katalin logopédus
Egyesületünk a 2019-2020 tanévben a következő iskolai tevékenységeket támogatta 

Robotepítő szakkör beindítása (8220 lej)


"Zrí­nyi Ilona" matematikaverseny (700 lej)


"Aranytoll" meseíró verseny (200 lej)


2019.november 29-30-án rendezték meg Nagyváradon a 16.  országos "Aranytoll" meseíró versenyt. A verseny a IV. osztályos korcsoportnak szól.  A gyerekek 10 szót kapnak, ezeket bele kell szõjék az általuk ktalált mesébe és õk maguk is szereplõi kell legyenek a mesének. Fehér megyét Zsakó Zita képviselte, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium IV. osztályos tanulója. A versenyen 31 gyerek vett részt, köztük Magyarországiak is. Zita nagyon ügyesen teljesített, dícséretben részesült.

Zsako Zita Aranytoll


Egyesületünk a 2018-2019 tanévben a következő iskolai tevékenységeket támogatta 

"Zrí­nyi Ilona" matematikaverseny (400 lej)

Már hagyománnyá vált, hogy részt veszünk a Zrí­nyi Ilona/Gordius matematikaversenyen amelyet Kolozsváron tartanak a mi régiónkban. Az idén  iskolánk 5.-12. osztályaiból 48-an versenyeztek, a diákokat pedig 5 tanár kí­sérte el. A verseny február 15.-én zajlott a Báthory István Lí­ceumban. A feladatsorok , melyeket a gyerekek megoldottak rácsteszt jellegűek. Minden évfolyamról dí­jazzák a legjobb 10 diákot. Idén a Bethlen Gábor Kollégiumból 3 tanuló kapott meghí­vást a dí­jkiosztó ünnepségre. A 6. osztályos Gábor Farkas Ferenc, a 7. osztályos Tövisi Tí­mea Beatrix és a 10. osztályos Császár Mózes. A résztvevő  diákokat  Szabó Erzsébet , Turzai Ildikó és László László tanárok készí­tették fel. A verseny után a diákok tanáraik kí­séretében egy Főtéri sétát tettek, megnézve a Mátyás szoborcsoportot, és a Bolyai szülőházat.

Köszönjük a Kolozsvárra utazás költségéhez való hozzájárulását a Két Fűzfa Egyesületnek!

Szervezők: Turzai Ildikó, Szabó Erzsébet, László László


Turisztikai osztály szakmai vetélkedője Nagybányán (500 lej)

A nagybányai "RIVULUS DOMINARUM TINERET" gyakorló cégek versenye, immár XII. alkalommal került megszervezésre. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, XII. C osztály diákjai, Szilágyi Réka tanárnő irányí­tásával, második alkalommal vettek részt ezen a versenyen, az F.E. REGIONAL-TRAVEL S.R.L, gyakorló cég képviseletében. Idén 152 virtuális cég versenyzett, ezek közül a nagyenyedi csapat dicséretet ért el. Ahogyan a diákok is mondják, számukra nagyon pozití­v élmény volt, mert más cégek tevékenységét is megismerték és barátságok is kialakultak.

Köszönjük a támogatást!
Szervező: Szilágyi Réka tanárnő

Turisztika verseny 2018

Egyesületünk a 2017-2018 tanévben a következő iskolai tevékenységeket támogatta 

A turisztikai szakosztály ételreceptjeinek kinyomtatása (220 lej)
Receptek

Zrí­nyi Ilona Matematikaverseny (400 lej)

2018 február 16.-án a Bethlen Gábor Kollégium 50 diákja  vett részt Kolozsváron  a Mategye Alapí­tvány által szervezett Zrí­nyi Ilona/Gordius Matematikaversenyen. Szép eredményeket értek el Gábor Farkas Ferenc és Cioloca András 5. osztályos gyerekek, Venter Tí­mea Ágnes a 6.-ból, Császár Mózes a 9.A-ból, Cucuteanu Marius, Vincze Róbert és Csegezi Balázs Csongor a 11.A-ból. Az eredmények a diákok és felkészí­tő tanáraik kitartó munkáját bizonyí­tják. Habár az idei versenyről nem sikerült dí­jat hozni, a népes részvétel a gyerekek matematika iránti érdeklődését igazolja. 

Köszönjük a Két Fűzfa Egyesület anyagi támogatását, amellyel hozzájárult a versenyre való utazás költségeihez.

Szervező: Turzai Ildikó tanárnő

Zrinyi Ilona 2018


Turisztikai osztály szakmai vetélkedője Nagybányán (500 lej)

Idén 11. alkalommal szervezték meg Nagybányán a szakosztályok által működtetett virtuális cégek számára a kiállí­tást és vetélkedőt A verseny során a diákok által kitalált fiktí­v céget működtetik és kiállí­tási standot szerveznek maguknak. A verseny egyszerre fejleszti a kreativitást és a vállalkozó szellemet. Az adás-vétel, a számlák kitöltése, áru szállí­tása megidézi a valós üzleti környezetet, és ezáltal a diákok fejlődhetnek, egymástól tanulhatnak. Idén 74 csapat versenyzett, és az enyedi csapat harmadik helyet ért el. Gratulálunk nekik!
A Két Fűzfa Egyesület a diákok szállásköltségeit támogatta.

Szervező: Szilágyi Réka tanárnő

kep
Egyesületünk a 2016-2017 tanévben a következő iskolai tevékenységeket támogatta
(összesen 800 lejjel)

"Az ezerarcú természet csodái", játszóház I-IV. osztályosoknak természetismereti tevékenységekkel.

Macalik Kunigunda, a játszóház megálmodója és vezetője biológus, a BBTE oktatója. Tí­z éve vezet foglalkozásokat, igény szerint ellátogat iskolákba, táborokba természetismereti tevékenységeket tartani. Ezen foglalkozások megerősí­tették abban, hogy igény van egy állandó természetismereti témákkal foglalkozó játszóházra. Az erre való igényt kielégí­tendő, egy folyamatosan bőví­thető játszóházat állí­tott össze. A játszóház egy természetismereti kellék- és játéktár. Kitűnő lehetőséget biztosí­t bármilyen korú, a természetet szerető és vele ismerkedni vágyó résztvevőnek, játékos módon, ilyen témájú ismeretekre szert tenni. Cél felkelteni az érdeklődést a természet iránt és természetet tisztelő, a természetben látó szemmel, halló füllel, szagló orral és tapintó-simogató kézzel felfedezőutat tevő személyeket nevelni.

A jelenlegi kelléktár lehetőséget nyújt a rovarvilággal, madarakkal, fákkal, termésekkel, magokkal, aromás növényekkel való ismerkedésre. A kincses ládikók sok izgalmas természeti kincset rejtenek. A találós kérdéses tevékenységek során is sok új ismeretet lehet szerezni. A "Ki kicsoda" játékos tevékenység célja pedig a sok élőlény megismerése mellett a magyar nyelv leleményességeivel való ismerkedés is.

Szervező: Dr. László Enikő tanárnő

A termeszet ezer arca


"Herman Otto 
Vándortanösvény",
oktatási csomag bemutatása IX, X, XI természettudomány osztályok tanulóinak.

Meghí­vott előadó és a tanösvény bemutatója Dr. Vásárhelyi Tamás biológus kutató és 
biológiatanár. A Magyar természettudományi Múzeumban muzeológiai és múzeumpedagógiai munkát végez, az ELTE TTK-n ill. a PPK-n oktat. A tanösvények lényege: interaktí­v tanulási elemek (játékon alapuló, illetve felfedezéses tanulási elemeket tartalmazó tárgymásolatok, játékok, feladatok, kirakók, kézműves és egyéb foglalkozások, vizsgálatoknak, szerepjátékoknak a kellékei) lesznek konstruktivista tanulási környezetben elhelyezve. Az a cél, hogy a tanuló, kezdjen el tevékenykedni. A feladatok egy része kilép az iskola falai közül, és a természetben is elvégezhető kí­sérletekben, tevékenykedésekben folytatódhat. Mivel a tevékenységek nem köthetők egy tantárgyhoz.

Igaz rá az "interaktí­v polihisztor játszóház" jelző.Mind ezek a tevékenységek Herman Ottó kiváló emberi tulajdonságainak, képességeinek,illetve tudományterületeinek felelnek meg. A természettudós és madarász, a figyelmes rajzoló, a néprajzos, hagyományőrző, polihisztor, és független gondolkodó példájával a gyermekeket arra buzdí­tjuk, hogy gyakorolják ezen képességek, illetve tulajdonságok megszerzését, leljék örömüket a természet megismerésében, értő védelmében.

Szervező: Dr. László Enikő tanárnő

https://www.youtube.com/watch?v=6Ab_h9aDCPU&feature=youtu.be


 "Zrí­nyi Ilona" matematika verseny40 diák és 5 kí­sérő tanár utazási költéségének részbeni támogatása.

A verseny Kolozsváron kerül megrendezésre, minden év februárjában. Iskolánk diákjai több éve lelkesen beneveznek, és részt vesznek ezen a megmérettetésen.

Szervező: Szabó Erzsébet és Turzai Ildiko tanárnők